Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Recensies

ToPiC, jaargang 7, nummer 4, febr.-maart 2010
Je komt onder de indruk van de sterke humane bewogenheid van Provoost, waarin we verregaand kunnen meegaan. Verfrissend is ook haar tegelijk respectvolle én geëngageerde manier om in dialoog te gaan met de gelovigen (iets wat helaas nog te zeldzaam is in het Vlaamse landschap). Kunnen wij van onze kant, vanuit onze gelovige overtuiging, een specifieke aanbreng doen in deze dialoog? Recensie door Eddy Van Waelderen.

Liberales, Nieuwsbrief 199, vrijdag 14 maart 2008
Al te lang hebben ongelovigen het atheďsme beschouwd als een evidentie zonder dat ze er de noodzaak, laat staan de werfkracht, voor uitlegden aan hun gelovige medeburgers. Ze dachten dat de secularisering een onstuitbare evolutie was die ‘verstandige’ mensen als vanzelf in de richting van de rationaliteit zou stuwen. Heel terecht stelt Anne Provoost de vraag ‘of er iets is dat we tegenover die (blijkbaar opnieuw aantrekkelijke) God kunnen zetten.’ Het lijkt paradoxaal, maar in feite stelt ze de vraag naar de rationaliteit van het rationele denken. Waarom moeten we atheďst zijn? Wat zijn er de voordelen van? Hoe kunnen we het atheďsme aantrekkelijk maken? Recensie door Dirk Verhofstadt.