Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Hieronder een paar voorzetten voor mogelijke lezingen. Combinaties of andere formules zijn mogelijk.

Om een lezing te boeken neem hier contact op
Om een lezing te boeken met subsidie klik hier

KROP

Poëzie voor volwassenen

Anne Provoost leest poëzie uit ‘Krop’ over de twee onderwerpen die een krop in de keel veroorzaken: de teloorgang van de leefomgeving en de liefde. Beide onderwerpen wisselen elkaar af. Tillen ze elkaar op? Lukt het om ze elkaar te doen opheffen?

De kostprijs van deze lezing bedraagt 345 euro (er is een korting van 100 euro daarvan bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden, aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen) + km-vergoeding. Dit tarief is geldig in 2024.

Bekijk het optreden van deze dichter op de Nacht van de Poezie in Utrecht

Lees hier de bespreking van de bundel KROP in Dietsche Warande & Belford (DW B)

thumbLez3.png: 720x960, 848k (March 16, 2020, at 04:43 PM)

KINDEREN VAN DE IJZER

Lezing voor alle leeftijden

'Kinderen van de IJzer' is het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. Anne Provoost vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef. De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met tientallen foto’s. Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke nest. Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt. ‘Heel wat mensen vertrouwden me doodgezwegen verhalen toe. Doordat ik zelf vertel wat ik weet, komen ook bij hen verhalen boven.’

De kostprijs van deze lezing bedraagt 345 euro (er is een korting van 100 euro daarvan bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden, aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen) + km-vergoeding. Dit tarief is geldig in 2024.

thumbLez5.png: 1594x1043, 2037k (March 16, 2020, at 04:51 PM) thumbLez6.png: 701x525, 450k (March 16, 2020, at 04:51 PM) thumbLez11.png: 900x675, 838k (March 16, 2020, at 05:04 PM) thumbLez8.png: 500x484, 393k (March 16, 2020, at 04:52 PM) thumbLez10.png: 1919x1440, 1578k (March 16, 2020, at 04:58 PM)

BEMINDE ONGELOVIGEN

Lezing voor volwassenen

‘Beminde ongelovigen’ is een essay waarin Anne Provoost ‘ongelovigen’ oproept om zich niet stil te houden, maar ook hun overtuigingen in dialoog met anderen naar voren te brengen. Dat is dringend nu creationisme, islamfundamentalisme en religieus sektarisme steeds luider van zich laten horen. De gevaren die onze aarde bedreigen, vragen om actie en die actie vereist samenwerking. Dat is goed mogelijk met de gematigd gelovigen. Om onderscheid te maken tussen gradaties (on)gelovigheid, ontwierp Anne Provoost de religiometer. Het essay ‘Beminde ongelovigen’ is een warm pleidooi voor een geëngageerd en energiek atheïsme. Anne brengt het sermoen met PowerPoint.

Etienne Vermeersch over de religiometer van Anne Provoost: "Vooral de 'religiometer' vind ik een heel knap filosofisch werkstuk, dat heel wat gedachten in gang zet. (…) De religiometer biedt stof tot meerdere doctoraatsthesissen."

Lees het verslag van de voorzitter van Mensen en Wetenschap Westkust

De kostprijs van deze lezing bedraagt 345 euro (er is een korting van 100 euro daarvan bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden, aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen) + km-vergoeding. Dit tarief is geldig in 2024.

thumbLez4.png: 960x639, 476k (March 16, 2020, at 04:50 PM) thumbLez69.png: 394x525, 229k (March 16, 2020, at 04:53 PM)

IK WIL NAAR VERDER / SPRINGDAG

Lezing voor kinderen en hun (groot-)ouders

‘Ik wil naar Verder’ is een verhaal van weinig woorden, waarin vooral veel moet worden gekeken, gebladerd en teruggebladerd. Dit prentenboek bestaat uit afwisselend hele en halve kartonnen pagina’s waarin verschillende personages (vijf in totaal) naar verder willen, weg van het bekende. Visje, Poesje, Meisje, Spookje en Wezentje, allemaal trekken ze de deur achter zich dicht. Anne Provoost vertelt vijf keer een gelijkaardige situatie in repetitieve zinnen. Wie niet aandachtig kijkt en leest, is snel klaar met dit boek, dat ogenschijnlijk vijf eenvoudige, losse scènes laat zien. Maar wie de tijd neemt, merkt dat er een heel universum van klein naar groot (en weer terug) wordt ontvouwd, waar alles met alles samenhangt en dat zowel in beeld als in woord. Door middel van de halve pagina’s slaagt illustratrice An Candaele er ook in om in één scène verschillende tijdsmomenten en emoties te laten zien. Wie achterblijft, ervaart de dingen doorgaans anders dan wie de deur achter zich dichttrekt. ‘Ik wil naar verder’ is een geschikt boek om samen met oudere kleuters (vanaf ongeveer vijf jaar) te lezen, te doorbladeren en terug te bladeren. Het is een prentenboek om te filosoferen met kinderen over onze plaats in het ‘geheel’. Het is vooral een activiteit voor grootouders mét hun kleinkinderen. Na het vertonen van de boeken kan een filosofisch gesprek opgezet worden tussen grootouder en kind. Springdag is een tweede prentenboek dat de volgende stap zet: waar komen we vandaan als we geboren worden, waar gaan we naartoe als we sterven. Wat is onze band met onze gezinsleden? Opnieuw een verhaal over onze plaats in het leven, en vooral: waar gaan oude mensen naartoe als ze sterven en wat later ze achter. Deze lezing komt in aanmerking voor korting van het Fonds Literatuur Vlaanderen.

De kostprijs van deze lezing bedraagt 345 euro per dagdeel (er is een korting van 100 euro daarvan bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden, aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen) + km-vergoeding. Dit tarief is geldig in 2024. In een dagdeel kan de lezing, die tussen de twintig en de dertig minuten duurt, drie keer worden gegeven.

thumbLez1.png: 500x500, 365k (March 16, 2020, at 04:42 PM) thumbLez2.png: 720x482, 654k (March 16, 2020, at 04:43 PM) thumbLez12.png: 900x720, 1255k (March 16, 2020, at 05:09 PM) thumbLez13.png: 640x480, 520k (July 25, 2020, at 11:57 AM)