Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Standpunt

Boons feminatheek, De Standaard, 29 maart 2008
Tijdens het literaire festival '‘Zogezegd in Gent'’ wordt Boons feminateek aan het publiek voorgesteld. Curator Anne Provoost legt uit waarom ze dat doet.
‘Boon heeft de collectie wel degelijk voor de openbaarheid bedoeld.’


Atheïsme, Querido, 1 februari 2008
Beminde ongelovigen. Atheïstisch sermoen is een essay in de pamfletreeks van Querido. De dreiging van het creationisme, en van andere vormen van extremisme, dwingt de atheïst om argumenten te geven voor zijn niet-gelovig zijn. Het comfort van een samenleving met voornamelijk gematigde gelovigen valt stilaan weg, dus kan de atheïst niet langer de schouders ophalen wanneer hem wordt gevraagd waar de mens nog houvast kan vinden.
Niet geloven is een optie, geen verlies. Het dwingt tot actie in plaats van gelatenheid, zeker gezien de demografische en ecologische veranderingen waar de mensheid voor staat.
Anne Provoost houdt de god-met-het-plan tegen het licht. Ze beschrijft tien graden van (on-)gelovigheid om een antwoord te vinden op de vraag: is Intelligent Ontwerp een extreme vorm van religie, of is het er het wezen van? Ze vertrekt van de grote vragen die elke mens, of hij nu religieus is of niet, zich stelt: wat is de aard van het universum?, en hoe moet ik leven? , en besluit met een atheïstisch sermoen: het is hoog tijd om ingesleten begrippen als ‘redding’, ‘schepping’ en ‘heil’ op te blinken en opnieuw gevoel te verwerven voor het onpeilbare, het metaforische, het overdrachtelijke…


Hoofddoekendebat, Le Soir, 31 mei 2007
De krant Le Soir bevraagt Anne Provoost over het hoofddoekendebat en de actie van BOEH!


Federale verkiezingen, Kompas, 10 juni 2007
Anne Provoost staat bij de federale verkiezingen van 10 juni op de Senaatslijst van Groen! Aan Kompas vertelt ze waarom.


De week van Anne Provoost, De Morgen, 2 december 2006
Elke zaterdag laat in de krant De Morgen iemand zijn of haar licht schijnen over het nieuws van de voorbije week. Welke items sprongen eruit? Welke thema's maakten de tongen los? Schrijfster Anne Provoost over de voorakkoorden van Leterme, de uithaal van Tobback en New Orleans een jaar na de zondvloed.


Ervaringsgericht onderwijs, september 2006
Wat is ervaringsgericht onderwijs, welke pedagogische methode zit erachter? Voor De lemen hut, de kennismakingsbrochure van een ervaringsgerichte school, tekende Anne Provoost in samenwerking met de begeleiding volgende antwoorden op.


De Kievitstrijd rond het Antwerpse centraal station, De Tijd, 15 februari 2005
Anne Provoost is betrokken in de strijd om meer bewonersinspraak bij grote stedenbouwkundige projecten. Volgens het bewonerscomité waar ze deel van uitmaakt is het huidige Kievitproject een stedenbouwkundige miskleun waarvoor het Vlaams Gewest het stedenbouwkundige kader op maat maakte.


De zaak Nasr, 27 oktober 2004
In naam van De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde keurt Anne Provoost het verzoek tot wraking van Ramsey Nasr als stadsdichter af.


Hoofddoeken van de moslima's, De Morgen, 19 januari 2004
Waarom zijn we bang voor vrouwen met hoofddoeken en niet voor vrouwen met bikini's en topjes?


Hoofddoeken van de moslima's, De Standaard, 13 januari 2004
België en Vlaanderen hoeven Frankrijk niet te volgen in een rigide republikeinse vertaling van de scheiding tussen kerk en staat. Laten we bang noch onverdraagzaam zijn, en daarentegen leren omgaan met de visibiliteit van godsdienst. Laten we vooral ook een structurele inactiviteit op andere terreinen inzake het bevorderen van de integratie niet verbergen achter een ferme opstelling in de hoofddoekenkwestie.


Milieu en duurzaamheid, Argus, augustus 2003
Mobiliteit, verlangen naar groen, globalisering, biologische voeding... Welke mogelijkheden zijn er, en welke uitdagingen?


De verkiezingsnederlaag van Agalev, Zin, juni 2003
Anne Provoost schrijft een column in ‘'Zin'’ in reactie op de zware verkiezingsnederlaag van Agalev en de doorstart van Groen! eerder dit jaar.


Saddam, De Standaard, 2003
De krant De Standaard stelt aan een aantal mensen de vraag 'Als we geen oorlog willen, wat moeten we dan wel doen met Saddam?'


Vrije migratie, De Gazet van Antwerpen, november 2002
Waarom stellen we de grenzen niet wereldwijd open, en schaffen we nationaliteiten niet af? Vrije migratie is de grondvoorwaarde om tot een werkelijke liberale democratie te komen.


Reizen, De Standaard, 2002
'Reizen mag al eens ontmoedigd worden. Reizen is niet altijd zo evident. Jammer genoeg merk ik die invraagstelling niet meer, ook niet onder mensen van wie ik denk dat ze kritisch in de wereld staan. 'Ben je nog op reis geweest?' blijft op elke receptie of in ieder telefoongesprek een evidente vraag.'


De zaak Reve, november 2001
Op 16 november 2001 eisten zesenzestig schrijvers het ontslag van minister van cultuur Bert Anciaux, nadat hij had bekendgemaakt dat Gerard Reve dit jaar de Grote Prijs der Nederlandse Letteren niet uit handen van de Belgische koning zou ontvangen. Omdat bijna meteen na de persconferentie van de schrijvers begripsverwarring optrad in de pers en op het ministerie van cultuur, ondernamen Anne Provoost en Manu Claeys (twee ondertekenaars van de petitie) in de daaropvolgende dagen een zoektocht naar definities.


Kansarmoede, Koning Boudewijnstichting, 2001
'Kan Kunst de wereld redden?', is het nog mogelijk om het te hebben over een utopische maatschappij? Welke rol speelt daarin het basisinkomen? Grenzen aan de groei.


Vlaams Blok, De Morgen, 2000
'De toekomst is aan een nieuwe discussiecultuur waarin los-vaste verbanden worden gecreëerd én conflicten ontmijnd'


Onderwijs en literatuurondewijs, Klasse, november 1999
Het belang van feitenkennis, ervaringsgericht leren, verplichte literatuurlijsten (mag een leerling een boek ook dichtklappen?), de verhouding tussen school en thuis, waardenonderwijs, een leerkracht is ook een leerling.