Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Ademloze litanie

Ademloze litanie tegen de Lange Wapper

Deze litanie is niet, zoals sommigen in een poging tot beschadiging op Twitter beweren, geschreven in 2016. Het 'gedicht' werd gelezen op 6 september 2009 in de Bourla op de Benefietavond van Ademloos, 42 dagen voor de volksraadpleging. De ambitie was de Lange Wapper weg te krijgen. Dat is precies een jaar later ook gelukt. Daarna is nog zes jaar gestreden om het Toekomstverbond op te maken.

De voorlezing is hier te herbekijken.

Van steen die meer steen is dan vroeger, behoed ons, Heer
Van wolken die boven de stad samenpakken, behoed ons, Heer
Van lucht die zuur en van stof is, behoed ons, Heer
Gij, vol van genade,
Gij, vol van schoonheid,
Gij, vol van deugden,
Geef ons weidsheid in de Scheldebocht,
Geef ons vrede op het Sint-Annastrand,
Geef ons een horizont,
Vuurwerk en sterrenstof op water en zand.

Met de moed om door te gaan, vervul ons, Heer
Met de kalmte om ons niet te haasten, vervul ons, Heer
Nu niet iets te doen wat honderd jaar doet lijden, sterk ons, Heer
Wij roepen tot u,
Gij goedheid zonder erfsmet ontvangen,
Gij zetel der goddelijke wijsheid,
Van de leugen dat auto’s tol zullen moeten betalen, verlos ons.
Van ongerede randvoorwaarden, verlos ons
Van maquettes die niet laten zien waar de scholen staan, spaar ons.
Van een viaduct dat eerst slanke pijlers en een open kop had,
Maar ondertussen al plompe pijlers en een gesloten kop heeft, vanwege bezuinigingen, spaar ons, Heer.
Van ondernemers die zeggen: ‘Maar wij doen niet aan politiek!’, en dus geen acties willen steunen, spaar ons.
En van altijd maar nieuwe communicatiebudgetten, verlos ons.
Wees genadig, spaar ons.
Wees genadig, verhoor ons.

Voor Camille Paulus. Hij wou een brug over de Schelde. Een brug over de Schelde was technisch niet mogelijk. Hij bestelde dan maar een viaduct over het land. Hij maakte zich hoofd van de kwaliteitskamer van het project, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor Gouverneur Berx. Zij gaat door in het voetspoor van Camille Paulus. Ze denkt dat de Lange Wapper nodig was om de Kennedytunnel veilig te maken.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor de Staten-Generaal van gouverneur Paulus. De aanwezigen beslisten het viaduct te bouwen. Zij claimden een groot maatschappelijk draagvlak. Het verslag van hun vergadering kan niemand nog vinden. Over het grootste bouwproject van Vlaanderen werd beslist op een vergadering waarvan geen notulen zijn, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor de architecten van de Lange Wapper. Eerst beweren ze dat over het viaduct rijden een ‘panoramische beleving’ moet zijn. Daarna zeggen ze dat er geluidschermen zullen komen. Voor een panoramische beleving achter bestoft glas met zelfklevende silhouetjes van roofvogels, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor het bouwconsortium Noriant. Zij presteren overuren. Op een mooie dag maakte ARUP-Sum bekend dat het alternatief tracé haalbaar was. Om twee uur in de ochtend van die mooie dag tekende Noriant een voorakkoord met BAM, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor De Gazet van Antwerpen. Ze hielden ooit een enquête met de nonsensicale vraag: bent u voor of tegen de Lange Wapper, ja of neen? De uitkomst van de enquête werd op de voorpagina gepubliceerd, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor het VRT-journaal. Zij namen de resultaten van de enquête met de nonsensicale vraag van de Gazet van Antwerpen over. Alsof het nieuws was, alsof het steek hield, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor ATV. Zij zenden het mobiliteitsjournaal uit. Alleen wie de kleine lettertjes van de aftiteling leest ziet dat het propaganda is, betaald door BAM, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor de journalist Bart Brinckman. Hij verdedigt in De Standaard vasthoudend het traject van BAM. De broer van Bart Brinckman heet Peter Brinckman. Peter Brinckman was jarenlang projectleider van de studiedienst van BAM, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor de burgemeester. Hij beschuldigde Wim van Hees van misbruik van kinderen. Op de Grote Markt! Laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

En voor het geval de burgemeester toch gelijk heeft: voor Wim van Hees, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor de leden van de Raad van Bestuur van BAM. Ons wordt verweten dat we niet verder kijken dan onze achtertuin. Zij wonen in Kapellen, Zonhoven, Liedekerke, Destelbergen, Overijsse, Sint-Martens-Latem, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor Wivina Demeester. Zij is lid van de Raad van Bestuur van BAM. Zij woont in Zoersel. In haar tuin staat een bos, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor de mensen van BAM. Hun wanhoop om argumenten tegen het vierde tracé te vinden werd op een bepaald moment groot. In hun propagandateksten zegden ze dat het ARUP/Sum- tracé geen geluidswerende maatregelen voorziet. Maar het ARUP/Sum- tracé loopt onder de grond! Laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor Wivina Demeester (bis). Zij zet alles in het werk om het viaduct te bouwen. Het viaduct spuwt fijn stof en benzeen. Wivina is voorzitster van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor Annick de Ridder. Ze noemde de burgermeester het woordvoerdertje van de actiegroepen. Twee dagen later zei partijgenoot Ludo wat hij werkelijk dacht. Ineens was Annick alleen nog maar het woordvoerdertje van zichzelf, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor Noriant-architect Chris Poulissen. Hij gebruikt begrippen met een vreemde historische connotatie. Hij had het over een “natuurlijk” tracé, over een “zuiverend” viaduct, over een “totaaloplossing” voor de stad, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor Wivina Demeester (bis-bis). Zij is voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Zij noemde Merksem … een kanker, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor bouwconsortium Noriant. Zij verspreidden een glossy brochure op 250.000 exemplaren. In die brochure stond een tekening van het dubbeldeksviaduct. Zij wilden nog in de spiegel kunnen kijken, dus ze photoshopten het viaduct in spiegelbeeld, laat ons bidden.
WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS HEER

Voor een Antwerpen in een spaghettiknoop, behoed ons.
Voor een Antwerpen als rotonde van Europa, behoed ons.
Voor een Stad aan de (verkeers-)Stroom, behoed ons.
Wij, arme zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons onze inhaligheid vergeven wilt,
Dat Gij ons inzicht brengt,
Dat Gij ons beschermen en uitbreiden wilt,
Dat Gij ons verlossen wilt van de bekoringen van het snelle gewin,
van de duivel en van een ongelukkige dood,
Dat Gij ons de volharding ten einde toe schenken wilt,
Dat Gij ons de kroon der overwinning zoudt geven,
Dat Gij ons gebed verhoren wilt.

Voor een tunnel met een zuiver geweten, geef ons de hoop van uw zegen.
Lam Gods dat wegneemt de schraapzucht van de wereld, spaar ons.
Lam Gods dat wegneemt de hebzucht van de wereld, verhoor ons.
Lam Gods dat wegneemt de fouten in dit dossier, ontferm U over ons.
In de naam van de engelen en aartsengelen;
In de naam van de tronen en heerschappijen;
In de naam van overheden en machten;
Dat onze politici het zout der aarde mogen zijn,
Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn,
uitdelers van uw genade,
nu en tot de dag van het algemeen oordeel.
Amen!