Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Recensies

Brabants Dagblad, 22 november 2001
Ingeborg van den Wijngaart

Re Jana is een jonge vrouw die leeft in een moerassige rivierdelta in Kanašn. Als het water in de delta onophoudelijk stijgt, verlaat ze met haar ouders haar geboortestreek. Het rondtrekkende Rrattika-volk heeft verteld dat er in de woestijnheuvels een schip wordt gebouwd. Daar denkt Re Jana's vaders met zijn kennis en ervaring als visser aan het werk te kunnen.

De arkvaarders van Anne Provoost is gebaseerd op het Genesis-verhaal over De ark van Noach. Provoost kent echter de hoofdrollen niet toe aan de bekende bijbelse figuren, maar aan de anonieme scheepsbouwers. Dit biedt de lezer de mogelijkheid binnen te dringen in het dagelijks leven op de werf. En daar wordt de indringer geconfronteerd met de grote verschillen tussen het Rrattika-volk en Re Jana. Het meisje bestookt de bouwers met vragen over gebruiken en geloof en dwingt de lezer een mening te vormen.

Het boek is in de ik-vorm geschreven, waardoor niet alleen Re Jana's vragen, maar ook haar gedachten op papier staan en extra stof tot nadenken geven. Na de dood van Re Jana's moeder, een vrouw die in het begin veel aandacht vraagt, richt Provoost zich op vooral de relatie tussen het meisje en haar vader. Ook is er dan ruimte voor de geheime relatie tussen Re Jana en Cham, zoon van de scheepsheer, en met de kleine nomadenjongen Put. Het boek leest heerlijk. In de denkwijze van Re Jana zit veel actualiteit. Haar twijfels over de god van de Rrattika en de positie van vrouwen bij dit volk zijn zo te vertalen naar hedendaagse gebeurtenissen. (...)

Net als Rosalena uit De roos en het zwijn heeft Re Jana een opvallende relatie met haar vader en beide jonge vrouwen staan op de grens van volwassenheid. Daarnaast spelen beide verhalen zich af in een samenleving met cultuurverschillen en neemt geloof een belangrijke plek in. De niets-ontziende god van het nomadenvolk krijgt zijn zin: een vloedgolf veroorzaakt de dood van duizenden scheepsbouwers en zorgt ervoor dat Re Jana, haar vader en Put van elkaar gescheiden worden. In de ark komen de meest onplezierige karaktertrekken van mensen naar boven. Het is aan de vakkundigheid en literaire kunstzinnigheid van Anne Provoost te danken dat deze problemen toch een aantrekkelijke roman opleveren.