Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Interviews

De Morgen, dinsdag 17 mei 2005
Jeroen Verelst

Anne Provoost, schrijfster en buurtbewoner Kievitplein, over het straatverbod

'Stadsbestuur schiet met een kanon op een mug'

Schrijfster Anne Provoost, ook een van de drijvende krachten achter het buurtverzet tegen de bouwplannen voor het Kievitplein, is radicaal gekant tegen het straatverbod. "Het straatverbod is een zwaktebod. Bij een straatverbod denk ik meteen aan een paniekreactie in tijden van oorlog of terrorisme. In de Antwerpse context voelt het vooral aan als onmacht. Het stadsbestuur schiet met een kanon op een mug."

"Het straatverbod speelt alleen maar in op de angst die bij veel Antwerpenaars leeft, het bevestigt opnieuw het onveiligheidsgevoel. Volgens mij het gevolg van een politiek opbod, de partijen willen koste wat het kost de Vlaams Belang-stemmers tonen dat ook zij volop bezig zijn met het bestrijden van die angstgevoelens. Het straatverbod is een gemakkelijkheidsoplossing. Er zijn veel andere mogelijkheden om overlast in te dijken. Maar die vragen meer inzet en kosten meer tijd. Doe iets aan de oorzaken van de overlast en bestrijdt niet vooral de gevolgen! Maar het lijkt erop dat de stad niet bereid is om die grotere inspanningen te leveren."

Provoost is ervan overtuigd dat het straatverbod de problemen absoluut niet zal oplossen. "Neem de tippelprostitutie in de Atheneumbuurt. Ik heb pas nog gehoord hoe de tippelhoertjes in Parijs tegenwoordig te werk gaan. Ze rijden rond in campingcars. Als de politie hen wegjaagt, rijden ze gewoon naar een andere plek in de stad. De perfecte illustratie om te bewijzen dat een straatverbod bepaalde problemen alleen maar naar een andere plek exporteert. Nu al duiken de straathoertjes weer op aan het Kiel. Het is een beetje als dat speelgoed voor kinderen. Als je op ene kant klopt, komt de spijker er aan de andere kant weer uit, en kun je helemaal opnieuw beginnen."

Veel tegenstanders vinden de definitie van 'overlast' te vaag en vrezen dat het straatverbod tot willekeur zal leiden. Zo ook Provoost. "Ik denk even aan mijn ervaringen met het buurtcomité De Ploeg, onze strijd tegen de bouwplannen voor het Kievitplein. Stel je even voor dat we ons verzet toch hadden moeten opdrijven, dan hadden we misschien ook allemaal een straatverbod kunnen krijgen. Hoe gaat de burgemeester die maatregel hanteren? Zullen er straatverboden uitgedeeld worden voor alles wat niet met de visie van de beleidsmakers strookt? Patrick Janssens zal er misschien verstandig mee omspringen, maar zullen zijn opvolgers dat ook doen? Ik vind dat het straatverbod veel te veel ruimte laat om lukraak op te treden."

Provoost stelt zich ook vragen bij de wettelijke basis voor het straatverbod. "Op het openbaar domein mag iedereen zich per definitie vrij bewegen. Ik vraag me af in hoeverre een straatverbod rechtsgeldig is. Wie er een krijgt opgelegd, kan blijkbaar beroep aantekenen bij een rechter. Maar het straatverbod viseert vooral de zwakste groepen in onze samenleving: allochtone jongeren, tippelaarsters... Net die groepen kennen hun weg niet in heel dat juridische kluwen. Zo zet je de deur opnieuw open voor een klassenjustitie."