| Eng | Fr |

Nieuws

Werk

Bewerkt/Verfilmd
Vertaald
Bekroond

Auteur
Optredens
Academisch
Audio/Video
Foto's
Contact

Kinderen van de IJzer

- Klik voor hoge resolutie -


'Kinderen van de IJzer' is het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. Anne Provoost vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef.

De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met tientallen foto’s. Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke nest. Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt.

‘Heel wat mensen vertrouwden me doodgezwegen verhalen toe. Doordat ik zelf vertel wat ik weet, komen ook bij hen verhalen boven.’

http://www.anneprovoost.be/nl/uploads/deBoot.pdf

Fragment: http://www.anneprovoost.be/nl/uploads/laqueschoentjes.pdf

Verantwoording verschenen in De Bond

Interview Krant van West-Vlaanderen Jan Gheysen

Interview Krant van West-Vlaanderen Anne Bovyn

Interview West-Vlaamse Schrijvers Koen d'Haene

Documentaire Verloren Land, Canvas

1

2

3

4

Anne vertelt over het project Kinderen van de IJzer tijdens haar verblijf in het Streuvelshuis. Je vindt het interview hier

Een artikel over de documentaire, in het Engels, gepubliceerd in Flanders Today

Print deze pagina... enkel als het niet anders kan!