Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Programma Zogezegd in Gent

LET OP, PROGRAMMA KAN NOG WIJZIGEN, CONTROLEER HET PROGRAMMABOEKJE TER PLAATSE

Vrijdag 4 april in Vooruit, Gent.

¿De verbeelding aan de macht?

Wat hebben fictie, chocolade en erotiek met elkaar te maken? Je vindt ze samen op Zogezegd in Gent, hét literaire festival van de verbeelding, een evenement van Radio 1.

Veertig jaar na '68 gaan we op zoek naar wat er is overgebleven van de grote thema's van toen: de utopie, de verbeelding, het geloof in de toekomst en de seksuele vrijheid. Waar staan we nu, in 2008, en hoe uit zich dat in onze literatuur? Onze omgang met toekomst en verleden, met genot en verbeelding, wordt op 4 april in Vooruit onder de loep genomen in aanwezigheid van meer dan dertig schrijvers.

Met chocoladen boeken, grote idealen, vieze liedjes, Oude Schrijvers, estafettedebatten, een fenomenale feminateek, en een hele mooie literaire oogst.

Anne Provoost:
"Ik ben geboren in 1964. Ik denk dat de jaren zestig warme dagen waren waarop alles mogelijk was en kon en op de helling stond. Vandaag staan we opnieuw voor ‘warme dagen’, maar in een andere betekenis. We graaien tussen de brokstukken van gebroken idealen. Wat vinden we? Valt er iets nieuws uit op te bouwen? Hebben we nog een literaire visie op de toekomst?"

"Tijdens mijn opgroei hadden we bakens in de tijd: 1984, 2000, 2001. Nu zijn we open wateren opgevaren. Er zijn alleen nog achterhaalde data en gepasseerde maatschappelijke deadlines. Fictie is het middel bij uitstek om naar de toekomst te kijken. Wagen we ons nog aan het schrijven van visionaire boeken? En als we dat doen, schrijven we dan utopisch, of is apocalyptisch schrijven de enige realistische manier van werken? In ’68 zeiden we: fictie en verbeelding moeten de realiteit bepalen. Zeggen we dat nu nog? En hoe zit het met onze omgang met erotiek? Zijn we seksueel bevrijd of staan we niet zoveel verder dan toen?"

Tickets
Tickets kosten in voorverkoop 15 euro, aan de kassa 18 euro.
Bestel je tickets nu via Vooruit: 09 267 28 28

19.00u: Openen van de deuren


19.30u: Café, DE STAAT VAN HET BOEK

Curator Anne Provoost maakt de stand van zaken van Het Boek op. Zij spreekt de eerste bezoekers toe in het Café van Vooruit, om 19.30 uur stipt.
Onmiddellijk na haar speech openen de eerste zalen hun deuren.


20.00u: Balzaal, HET ESTAFETTEDEBAT (¿Terug naar de barricades?)

Een doorlopend debat vanaf 20u, afwisselend gemodereerd door Piet Piryns, Jos Geysels en Martine Tanghe. Elke moderator nodigt vier panelleden uit op het podium, mét elk nieuw panellid verschuift de discussie. De leden van het panel zijn Walter van den Broeck, Marc Reynebeau, Rik Coolsaet, Gie van den Berghe, Peter Verhelst, Abdelkader Benali, David van Reybrouck, Anne Provoost, Carl Devos, Marc Reugebrink, Bea Cantillon en Naema Tahir. Zij praten over literatuur en engagement, fictie en utopie, verbeelding en toekomst.

Schrijven we nog over de toekomst? Wat is er gebeurd met de utopie? Waar is de rebellie van ’68 gebleven? Wat is vandaag ons oordeel over mei ’68, welke erfenis nemen we mee? Zijn de thema's en toekomstbeelden van veertig jaar geleden nog relevant? Wat zijn de breuklijnen, welke mentaliteitsveranderingen zijn er zichtbaar? Wat is vandaag nog de kracht van fictie en verbeelding? Wat is er overgebleven van de bevochten vrijheid, vrijheid van denken en meningsuiting? Hoe helpt ons de technologie? Is het zo dat de wetenschappelijke utopie de literaire inhaalt? Zijn er grenzen aan de maakbaarheidsideologie?

Rustpunten en uitgangspunten ontstaan met behulp van het bezwerende gedicht uit BRES van Leonard Nolens: Wij zijn de zwijgers na mei vijfenveertig.

Bart Brinckman van De Standaard ondersteunt de moderatoren en legt de grote lijnen bloot.

Met medewerking van de krant De Standaard. Visueel ondersteund door multicamera.


20.00u: Theaterzaal, HET GEHEUGEN (Geen toekomst zonder verleden)

We brengen hommage aan een aantal van onze oude Nederlandse en Vlaamse schrijvers. Onze leidraad is het interviewboek Schrijvers gaan niet dood van Margot Vanderstraeten (Atlas). Op het podium treden Jef Geeraerts, Jos Vandeloo, Simon Vinkenoog en Willy Spillebeen aan. Ruth Joos gaat met hen in gesprek. Er worden sleutelfragmenten uit hun werk voorgelezen.

Afwisselend interviewt Abdelkader Benali Margot Vanderstraeten over hoe het was het om de interviewreeks te schrijven, en wat de grote lijnen zijn die zij na afloop ontwaart: de oorlog, liefde, het geheugen, idealen, aftakeling, archivering, rebellie, droom, ideologie, toekomst …

Erwin Mortier brengt een laudatio aan Jef Geeraerts. Er is beeldmateriaal over Jos Vandeloo en Willy Spillebeen. Simon Vinkenoog draagt voor. De foto’s die Stephan Vanfleteren voor het boek maakte worden op grote schermen geprojecteerd.

Er is een radiofonisch interview met Ivo Michiels die de hele avond telefonisch volgt vanuit Zuid-Frankrijk. Dankzij De Buren krijgen alle aanwezigen in de zaal een gratis exemplaar van het radioboek Amandine of de duizend brieven van liefde van Ivo Michiels.


20.45u: Concertzaal, DIT ÍS DE TOEKOMST

Nieuwe en niet meer zo nieuwe stemmen komen voorlezen uit hun nieuwste boek. Korte, scherpe fragmenten van veelbelovende namen. Sommigen van hen hebben al verschillende boeken gepubliceerd, anderen debuteren, een van de voorlezers schrijft maar heeft nog niet gepubliceerd. Luc Janssen leidt elk van hen in met een passend fragment uit een visionair werk op beeldscherm of in boekvorm. De meer gearriveerde stemmen ondersteunen de nieuwe.

Met 'David van Reybrouck, David Nolens, Erwin Mortier, Christophe Vekeman, Vera Marynissen, Charlotte Therssen, Stijn Vranken, Rodaan Al Galidi, Tom Naegels, Naema Tahir.
Muzikale intermezzo’s door de Nigeriaanse Asa.


20.00u: Domzaal, DE TOREN VAN BABEL

Internationale auteurs lezen sleutelfragmenten voor uit hun nieuwste roman. Annelies Beck en Anna Luyten leiden de boeken in en introduceren Philippe Claudel, Blake Morrison, Ingo Schulze, William Sutcliffe en Igor Štiks.

De groep wordt versterkt met de Antwerpenaar Joseph Pearce die schrijft vanuit een internationaal perspectief. De auteurs lezen ieder in hun eigen taal, er wordt boventiteling voorzien. Er is een fragment van de nieuwe verfilming van Philippe Claudel. Rik Torfs en Kristien Bonneure brengen laudatio’s op hun favoriete boeken.

In een tweede deel, later op de avond, kan het publiek plaatsnemen op het podium. Voor een klein publiek interviewen Annelies Beck en Anna Luyten de zes auteurs over hun boek volgens een vooraf kenbaar gemaakt schema (kennis van het Engels of het Frans is nu wel vereist, want voor dit deel is geen vertaling voorzien).


21.45u: Theaterzaal, EROTICA (Warme dagen, hete tijden)

Een podiumgebeuren met interviews en voorlezingen. We vertrekken van de twee literaire gebeurtenissen waar we niet omheen kunnen als we het hebben over erotiek in de Vlaamse literatuur: Black Venus van Jef Geeraerts, verschenen in 1968, en het pornografische werk van LP Boon.

We beginnen met beeldmateriaal op grote schermen over gecensureerde literatuur en de heisa die op verschillende momenten is ontstaan : het Comité van de waakzaamheid in ‘68, de verboden boeken bij Corman in Brussel, Claus die in Brugge voor de correctionele rechtbank moet verschijnen omwille van Masscheroen, de protest-read-ins, etc….

Stany Crets interviewt Jef Geeraerts over seksualiteit, taboe en censuur, Jo en Lucienne Boon over het bewaren en beheren van de fenomenale feminateek. Op de schermen worden beelden uit de erotische verzameling vertoond.

Er is een performance van Frank Adam met muzikant Johan De Smet. Zij brengen de confidentie uit het nieuwe boek van Frank Adam en Klaas Verplancke getiteld: De homo, de hetero en de totale radicale seksuele revolutie.

Verder hebben we het met Marita De Sterck over de vieze volksliedjes die ze verzamelde in En rijen is plezant, 69 vuile Vlaamse volkse liedjes tot lering en vermaak van jong en oud. Vlaanderen kent een rijke traditie van erotische straat-, markt- en café-chantantliederen waarin de vleselijke liefde op speelse en humoristische wijze wordt bezongen. Steven en Stijn Kolacny en Scala' kiezen vijf liederen uit de verzameling en brengen die in de theaterzaal voor het eerst voor een publiek.

Gerda Dendooven maakt ondertussen illustraties met projector en collage. Gerda en Marita geven commentaar op de erotische werken van mannen: vrouwen kijken naar mannen die kijken naar vrouwen. Ze praten over kijken en bekeken worden. Antropologe Marita de Sterck geeft toelichting over initiatieriten en seksualiteit in andere culturen.


Doorlopend: Brug, DE CHOCOLADEN BOEKEN, "Le printemps littéraire est arrivé"

De Literaire Lente wil lezend Vlaanderen warm maken voor de literaire voorjaarsoogst. De Literaire Lente en Zogezegd in Gent bieden de lezer de mogelijkheid om het aanbod te zien en te leren kennen, zich te oriënteren, zodat hij straks weet wat hij wil lezen.

Het is een literaire degustatie: eerst proeven, dan beslissen. Chocolatier Marc Vandenbussche uit Diksmuide maakt chocoladen versies van alle boeken van de Literaire Lente. De bezoekers kunnen ter plaatse proeven. Het evenement sluit hiermee aan bij het International Edible Book Festival. Rond 1 april worden wereldwijd eetbare boeken gemaakt en opgegeten:
http://www.diffusionadage.com/livremangeable/index.html


Doorlopend: Mokkabon, DE FENOMENALE FEMINATEEK

De vermaarde verzameling van LP Boon is de hele avond doorlopend te bezichtigen.


Doorlopend: Dakzolder, HET UNPLUGGED VOORLEZEN

De schrijvers van de boeken van de Literaire Lente lezen voor op de zolder van Vooruit. Het publiek laat zich verrassen, er wordt niet vooraf meegedeeld wanneer wie leest (wel wordt aangegeven wanneer de kennis van het Frans, Duits of Engels nodig is om de lezing te begrijpen). Het publiek krijgt vooraf een deken en een glaasje jenever. Er mogen niet meer dan dertig toeschouwers per keer die zolder op, elke sessie duurt tien minuten. en je moet ter plaatse op voorhand reserveren. De voorlezing gebeurt onversterkt.

Hier lezen in ieder geval al Piet de Moor, Kamiel Vanhole, Frank Adam, Philippe Claudel, Vera Marynissen, Blake Morrison, David Nolens, Joseph Pearce, Rodaan Al Galidi, Ingo Schulze, William Sutcliffe en Christophe Vekeman.


Doorlopend: Dansstudio, DE ZOGEZEGDE LITERARY WARROOM

Eén zaal, vierentwintig flatscreens, evenveel filmpjes over de vierentwintig titels van De Literaire Lente, gemaakt door Visual Creations en de studenten van Sint-Lucas te Gent. Acteur Stefaan Van Brabandt vat de boeken samen.

Elke auteur leest de eerste pagina van van zijn boek voor, de opname wordt voorzien van een grafische dans van woorden en letters. (Ook de buitenlandse auteurs lezen speciaal voor Zogezegd in Gent het begin van hun boek zelf in!). Loopt de hele avond en nacht.


Doorlopend: Antiekzolder, LIGGEND LEZEN

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat driekwart van de Belgen alleen nog leest in bed. Vandaar opnieuw, zoals vorig jaar: vierentwintig bedden-met-nachtkastje en een boek uit de Literaire Lente. De aanwezige auteurs komen afwisselend voorlezen, de lezers kunnen de auteur hier één op één ontmoeten. Als de auteurs niet aanwezig zijn lezen bekende stemmen van Radio 1. U mag in uw eentje genieten of per koppel, maar niet langer dan tien minuten per boek en per sessie. Liggend Lezen is doorlopend geopend van 19.30 tot ver na middernacht. Met Piet de Moor, Kamiel Vanhole, Frank Adam, Philippe Claudel, Vera Marynissen, Blake Morrison, David Nolens, Joseph Pearce, Rodaan Al Galidi, Ingo Schulze, William Sutcliffe en Christophe Vekeman.


Doorlopend: VITRINESTUDIO

Radio 1-live-marathon-radio-uitzending met Koen Fillet.


Doorlopend: Brugzaal, BOEKHANDEL EN SIGNEERSSESSIES

Boekhandel Walry zorgt dat alle boeken aanwezig en beschikbaar zijn. Er wordt doorlopend gesigneerd, van 21 uur tot middernacht. In de boekhandel wordt het langverwachte Album Boon van Manteau aan de pers voorgesteld. De zestien tekeningen van Klaas Verplancke uit het boek Confidenties aan een ezelsoor worden er geëxposeerd.


Doorlopend: Café: GRAND CAFÉ ZOGEZEGD

Rust, spijs & drank en doorlopend beelden uit het literaire archief.


Info en tickets:

www.radio1.be
09-267 28 28

Vvk: 15 euro
Kassa: 18 euro

Een productie van VRT-Cultuur i.s.m. Radio 1
Productie: Rik Moens
Coördinatie: Claudine Jaumotte

Persinformatie:

Anne Stroobants, Hoofd communicatie Radio 1, tel. 02 741 51 63, anne.stroobants@vrt.be
Marc Boone, Stafmedewerker communicatie Radio 1, tel. 02 741 38 85, marc.boone@vrt.be
VRT Communicatie - Kamer 9L64, 1043 Brussel - tel. 02-741.35.66 - e-mail: pers@vrt.be