| Eng | Fr |

Nieuws

Werk

Bewerkt/Verfilmd
Vertaald
Bekroond

Auteur
Optredens
Academisch
Audio/Video
Foto's
Contact

Essays

 • Beminde ongelovigen. Atheïstisch sermoen
  Querido, 2008
  ISBN 978 90 214 34001 / NUR 323 • En dan nu het slechte nieuws. Het kind als antagonist
  Gedachten Lezen, Stichting Lezen, 2004
  ISBN 90 7717 82 44 • So Here's the Bad News. The Child as Antagonist
  Reading Minds, Stichting Lezen, 2004
  Vertaling van John Nieuwenhuizen
  ISBN 90 7717 82 44 • Und nun die schlechte Nachricht. Das Kind als Antagonist
  BIS-Verlag Nr. 172
  Oldenburger Universitätsreden, 2007
  Vertaling van Cornelia Leune e.a.
  ISBN 978 3 8142 1172 5


Print deze pagina... enkel als het niet anders kan!