Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Nieuwjaarsvragen Solidair

1. Wie krijgt van u de ‘goed bezig 2012’?
De Moeder van alle Grote Problemen is nog altijd de overbevolking. Als we toestaan dat mensen onbeperkt blijven ‘procreëren’, zullen we ook moeten blijven toestaan dat kinderen in steeds grotere getale ‘creperen’. Er zijn weinig mensen die dit thema op de agenda durven te zetten. Wie het doet is goed bezig, want hij maakt zichzelf ontzettend onpopulair.

2. Wie krijgt van u de ‘rode kaart 2012’? Waarom?
Ik heb dit jaar kunnen meemaken hoe één burger aan de hand van dossierstukken, verslagen, persuitspraken, … een zorgvuldige reconstructie maakte van de Noriant-files in het dossier van de Oosterweelverbinding: de politieke afspraken die met bouwconsortia worden gemaakt, de nachtelijke overeenkomsten, de geheime contracten achter de contracten. Ik heb gezien hoe dat diepgravende dossier vervolgens door de Vlaamse pers werd genegeerd. Ondertussen doen de bouwconsortia en de politici gewoon verder.

3. Op welk persoonlijk, maatschappelijk geëngageerd en solidair standpunt uit 2012 bent u best trots?
Ik blijf hopen dat de Vlamingen zich weer wat meer gaan concentreren op het verwerven van een tweede en een derde taal in plaats van zo hard met hun eerste taal bezig te zijn. Op lezingen kan ik dit zeggen want taal is het enige werkmateriaal dat een schrijver heeft; niemand zal mij van ontrouw aan het Nederlands verdenken. Maar in mijn moedertaal alleen kan ik niet wonen. Ik zal dus nooit aanvaarden dat talen worden verboden, of dat mensen me op de vingers tikken omdat ik Franse, Duitse of Engelse woorden gebruik.

4. Wie wenst u wat toe in het jaar 2013, ten goede of ten kwade?
Ik wens de linkerzijde in dit land de kracht toe om te blijven zoeken naar antwoorden die inclusief zijn. Onze omgeving wordt steeds exclusiever: men kijkt naar wat zich in de eigen cirkel bevindt, ziet de waarde ervan, en gaat het vervolgens afschermen. Maar iemand moet toch ook kijken naar wat buiten de eigen cirkel achterblijft? En dat dan aan boord halen? Hoe bewaren we anders ons menselijke gelaat?