Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Andere

Kunstprojecten

Cahier van de Letter i
Wat maak je als je van Antwerpen Boekenstad de opdracht krijgt een project over de letter i te maken? De samenwerking van Anne Provoost en messensmid Antoine van Loocke rond de letter i resulteerde in een boek met teksten van Anne Provoost en beeldend werk van Antoine van Loocke. Het cahier bestaat uit twee delen: een kunstfilosofisch vraaggesprek tussen a en A, en een kortverhaal.


De ruiker van Ka-Bloom
De publicatie De ruiker van Ka-Bloom is het resultaat van een opdracht van de Provincie West-Vlaanderen. Gevraagd werd om een artistiek antwoord te geven op het kunstwerk Compositie Blauw van Gilbert Swimberghe.
De ruiker van Ka-Bloom
Kunstwerk Compositie BlauwStadslegendes

Het dode konijn, De lifter, De valse moeder
Op vraag van het jongerenmagazine TOP-magazine schreef Anne Provoost in 1993 en 1994 een aantal kortverhalen gebaseerd op stadslegendes. Ze werden recent opnieuw uitgegeven in de Biebox van Altiora.
Het dode konijn
De lifter
De valse moederGelegenheidsgeschenk

Het horloge
In 1991 verscheen Het horloge als vervolgverhaal in TOP-magazine. In 1992 werd er een bibliofiel geschenkboekje van gemaakt door uitgeverij Altiora, met coverillustratie van Johan Dockx.
Ook dit verhaal verscheen recent opnieuw in de Biebox van Altiora.Kortverhalen

Iedereen leest op de trein
Iedereen Leest van Stichting Lezen stuurde de laatste week van oktober 2006 vijf schrijvers de trein op met de vraag tijdens hun reis van één dag een verhaal of een gedicht te schrijven. Anne Provoost reisde op 23 oktober van Antwerpen naar de Westhoek en terug.


De laatste kogel
In 1994 stelden de redacteurs van Kritak/Meulenhoff Jan Denolf en Manu Claeys een bloemlezing samen met nieuw Vlaams literair talent, getiteld Jonge Sla. De laatste kogel verscheen daar voor het eerst. Het verhaal werd in 2004 opnieuw opgenomen in Behoud de begeerte, een bundel ter gelegenheid samengesteld door Paul Demets ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de literaire vereniging Behoud de Begeerte van Luc Coorevits.


De nacht van Woutertje
Ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van de Woutertje Pieterseprijs werd aan alle laureaten gevraagd een tekst te schrijven geïnspireerd op het romanpersonage Wouterse Pieterse van Multatuli. Het verhaal van Wouterse Pieterse is onderverdeeld in Ideeën. Provoost maakt een aanvulling op het boek door een Idee te schrijven over het levenseinde van Woutertje. Wouterje Pieterse is nu een oude man, maar het kind in hem is gewaard gebleven. Hij zingt nog voor een allerlaatste keer zijn beroemde Roverslied.


De Camcorder
In de reeks 'Vlaamse Filmpjes' verschijnt het kortverhaal De Camcorder van Anne Provoost. 65ste jaargang, nummer 2126bis.Logboek

Reis naar Zuid-Afrika in oktober 2005
Ik ga eerst mijn nicht Goele bezoeken, die al jaren in Bloemfontein woont, en daarna daarna ga ik op uitnodiging van het Eenheid vir Navorsing in Kinderliteratuur van de Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria naar de Nederlandse Boekendagen. Ik eindig de reis met een tocht door Mpumalanga, Swaziland en Limpopo.